Projektą koordinuojanti institucija

Taikomųjų darbo studijų universitetas – HdBA (angl. the University of Applied Labour Studies) Vokietijos aukštojo mokslo institucija, atsakinga už specialistų rengimą darbui Federalinėje užimtumo agentūroje, turi daug patirties ne tik aukštojo mokslo srityje, bet ir profesinio rengimo ir mokymo bei konsultavimo šiais klausimais srityje. Į šią veiklą įeina ir konsultantų švietimas bei mokymas, kurie dirba specializuotuose skyriuose, kuriuose padedama žmonėms su negalia. Be to, šie konsultantai yra atsakingi už klientų priskyrimą į neįgaliųjų užimtumo dirbtuvių profesinio mokymo skyrių. „HdBA“ turi specializuotą integracijos studijų katedrą ir pastaraisiais metais šiai sričiai skyrė daugiausia išteklių.

Šalis: Vokietija

Internetinė svetainė: http://www.hdba.de/start/

El. p.: hochschule.digigen@arbeitsagentur.de

Projekto partnerių institucijos

VšĮ “eMundus”, tai ne pelno siekianti institucija, kurios pagrindinė veikla neformalus švietimas ir kuri turi didelę patirtį kuriant įvairius IKT produktus. eMundus komanda turi daugiametės patirties tarptautinių projektų koordinavimo, vystymo srityje, taip pat bendradarbiavime kaip techninis partneris, atsakingas už įvairių tinklapių, e.mokymosi platformų sukūrimą, adaptavimą. „eMundus” misija – aktyviai skatinti žinių visuomenės vystymąsi, plėtojant paslaugas, susijusias su edukacine veikla, informacinių technologijų, naujovių diegimu ir praktiniu pritaikymu švietime bei visuomeninėje veikloje, ekologijos, sveikos gyvensenos ir harmoningo ugdymo srityse, siekiant užtikrinti kokybišką bendradarbiavimą.

Šalis: Lietuva

Internetinė svetainė: https://www.emundus.lt/

El. p.: info@emundus.lt

Andrássy Budapešto universitetas (AUB) yra vienintelis vokiečių kalba studijas siūlantis universitetas ne vokiškai kalbančiose šalyse. Jame studijuoja apie 250 studentų, dirba daugybė mokslininkų ir beveik 20 rezidentų profesorių iš daugiau nei dvidešimties šalių čia dėsto ir atlieka tyrimus. Studijų ir mokslinių tyrimų srityse AUB daugiausia dėmesio skiria Europos politinei, kultūrinei ir ekonominei integracijai, atsižvelgiant į daugianacionalinius, tarpdisciplininius ir lyginamuosius aspektus. AUB turi labai aktyvų Europos tinklą ir daugialypę patirtį skaitmeninėje aplinkoje. Universitete vykdomi moksliniai tyrimai gali labai padėti spręsti su lyčių lygybe ir moterų pažanga profesiniame gyvenime susijusių temų sudėtingumą, taip pat su švietimu ir verslumo rėmimu susijusį skaitmeninimą.

Šalis: Vengrija

Internetinė svetainė: https://www.andrassyuni.eu/

El. p.: mako@andrassyuni.hu

Csongrád-Csanád apskrities prekybos ir pramonės rūmai (CSKIK) turi daugiau nei 130 metų patirtį prekybos, pramonės, paslaugų ir amatų srityse. Pagrindinė jos pareiga – ekonomikos plėtra ir bendras verslo atstovavimas, pagalba savo nariams gerinant verslumo aplinką, teikiant ekonomines analizes ir prognozes, siūlant verslumo mokymus, verslo piršlybas, teminius renginius. Taigi jie turi daugiau nei 30 000 tiesioginių ryšių su savo regiono įmonėmis. Be to, CSKIK organizuoja skaitmeninių kompetencijų tobulinimo mokymus įmonėms ir darbuotojams, todėl jie turi patirties kuriant mokymo programas ir mokymosi turinį, skirtą verslo plėtrai, įskaitant el. mokymąsi ir mišrųjį mokymąsi.

Šalis: Vengrija

Internetinė svetainė: https://csmkik.hu/

El. p.:digigen@csmkik.hu

„Super žmonės“ kompanija padeda įmonėms pritraukti įvairią darbo jėgą. Institucija siekia išlaikyti moterų talentus ir keisti kultūrą į įvairesnę ir įtraukesnę aplinką, kurioje jos galėtų klestėti, įmonės darbuotojai nuolat ieško naujų ir novatoriškų būdų, kaip padėti moterims ir įmonėms augti. Be to, „Super žmonės“ kompanija sukūrė mokymo programas, kurios padėtų moterims planuoti karjerą, ugdyti lyderystės įgūdžius, plėtoti karjerą ir tapti labiau matomomis. Veikdama septyniose ES šalyse ši kompanija turi platų personalo specialistų, trenerių ir įmonių, kuriose jie dirba, tinklą.

Šalis: Olandija

Internetinė svetainė: https://www.superpeoplecompany.com

El. p.: wendy@superpeoplecompany.com

Saxion University of Applied Sciences (olandų kalba: Hogeschool Saxion) yra Nyderlandų taikomųjų mokslų universitetas, turintis tris studentų miestelius rytinėje Nyderlandų dalyje. Universitetas siūlo daugiau nei 100 kursų tokiose studijų srityse kaip archeologija, finansai, teisė, inžinerija, svetingumas, verslas, IT, transliavimas, sveikata ir skaitmeninė žiniasklaida. Jame studijuoja daugiau nei 27 000 studentų ir tai viena didžiausių aukštųjų mokyklų Nyderlanduose. Šio universiteto kredo, kad žmonės turėtų būti pagrindiniai šiame procese, todėl universitetas įvairiais būdais rengia studentus būsimam vaidmeniui šioje dinamiškoje visuomenėje.

Šalis: Olandija

Internetinė svetainė: https://www.saxion.edu

El. p.: a.f.m.vanderwees@saxion.nl