Apie projektą

Skaitmeninių technologijų plėtra atneša didelių pokyčių daugelyje sektorių, įskaitant darbo rinką. Neturint gerų skaitmeninių įgūdžių gali būti sunku ne tik bendradarbiauti šiuolaikinėje visuomenėje, bet ir išlikti konkurencingam darbo aplinkoje, ir įsigyjant būtinas prekes ir paslaugas internetu. Skaitmeninė kompetencija yra ir artimiausiais metais bus viena iš svarbiausių kompetencijų darbinantis ir dirbant įvairiose įmonėse.

Skaitmeninimas reikalauja įgyti skaitmeninių įgūdžių, taip pat apima naujus darbo ir mokymosi modelius, novatoriškus problemų sprendimų priėmimo būdus, atlieka svarbų vaidmenį visuose valdymo lygmenyse.

Naujausi tyrimai rodo, kad daugelyje įmonių, ypač mažose ir vidutinėse įmonėse, darbuotojams trūksta reikiamų skaitmeninių įgūdžių. Dauguma įmonių vadovų nesijaučia pakankamai pasirengę artėjantiems pokyčiams, ypač kai įmonės jau yra skaitmenizacijos procese.

Skaitmenizacijos svarba gali būti siejama su kitu Europos Parlamento prioritetu, kuriuo Europos Komisija ir valstybės narės yra raginamos išnaudoti visą skaitmenizacijos potencialą, taip skatinant moterų, einančių vadovaujamas pareigas, įgalinimą.

Be to, vadybos srities darbuotojams nėra pakankamai suteikiama profesinių konsultacijų, tad dėl anksčiau minėtų priežasčių yra būtina, kad žmogiškųjų išteklių specialistai ir karjeros konsultantai konsultuotų moteris vadybos srityje skaitmenizacijos ir skaitmeninio raštingumo klausimais.