Szakmai pályaorientáció vezetői pozícióban lévő nők számára a digitális kompetencia területén

2020 elején az Európai Bizottság előterjesztette a 2020-2025 időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégiáját, amely a nők munkaerő-piaci helyzetét az európai politika középpontjába helyezi: a nőknek ugyanúgy el kell érniük szakmai céljaikat, mint a férfiaknak, és lehetőségeiket a lehető legjobban ki kell használniuk (Európai Bizottság 2020).

Jelenleg nagy kihívást jelent a vezetői pozíciókat betöltő nők és férfiak között tartósan fennálló szakadék. Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb az igény a digitális kompetenciák iránt. A digitalizáció, különösen a vezetői pozíciókban, nemcsak digitális készségek elsajátítását követeli meg, hanem magában foglalja a vállalatoknál az új munka- és tanulási modelleket, valamint a problémamegoldás és a döntéshozatal innovatív megközelítéseit is.

További probléma, hogy a vezetők és a vállalatok számára nem áll rendelkezésre elegendő szakmai tanácsadási szolgáltatás, különösen a képesítési tanácsadás és a kompetenciafejlesztés terén. Ezért a DIGIGEN projekt a HR szakembereknek és karriertanácsadóknak szóló holisztikus és tudományosan megalapozott továbbképzési programot fog kidolgozni, tesztelni és értékelni, amely tartalmazza a didaktikai alapokat, modulokat és anyagokat a különböző (személyes és IKT-alapú) csatornákon keresztül történő továbbképzés lebonyolításához. A projekt közvetlen célcsoportja a HR-szakemberek és a karriertanácsadók. A közvetett célcsoport a vezetői pozíciókban dolgozó nők, akiknek speciális digitális készségekre van igényük és szükségük.

CÉLOK ÉS FELADATOK

A DIGIGEN projekt egy, a tanácsadási szakemberek számára szóló továbbképzési program kidolgozására, kísérleti kipróbálására és értékelésére irányul.

A DIGIGEN projekt fő célkitűzései a következők:

A vezető pozícióban lévő nők karrierlehetőségeinek javítása.

A nők digitális fejlődésben való részvételének támogatása.

A tanácsadási kompetenciák javítása, valamint a digitális kompetenciák és a vezető beosztásban lévő nők karrierfejlesztése témakörben a HR-szakemberek és a karriertanácsadók továbbképzési programjára való igény kielégítése.

A felsőoktatási intézmények és a vállalatok közötti együttműködés támogatása.

A partnerek közötti transznacionális csereprogramok és együttműködések előmozdítása.

PROJEKTADATOK

Projekt időtartama: 2010.11.01-2024.10.31.

Erasmus+ program: KA220-VET-Partnerségi együttműködések a szakképzési szektorban

Célcsoportok: HR szakemberek, karriertanácsadók, vezető pozícióban lévő nők

Érdekelt felek: felsőoktatási intézmények, oktatók, kutatók, oktatási szakemberek, foglalkoztatási szolgálatok