Professionele loopbaanbegeleiding voor vrouwen in managementfuncties op het gebied van digitale competenties.

Begin 2020 kwam de Europese Commissie met een gendergelijkheidsstrategie 2020-2025, waarin de situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt centraal staat in het Europese beleid: vrouwen moeten in staat zijn om professionele doelen op dezelfde manier te bereiken als mannen en hun potentieel ten volle te benutten (Europese Commissie 2020). Momenteel is de aanhoudende kloof tussen vrouwen en mannen die managementposities vervullen een belangrijk probleem. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan digitale competenties toe. Vooral in managementfuncties vereist digitalisering niet alleen de verwerving van digitale vaardigheden, maar omvat het ook nieuwe werk- en leermodellen en innovatieve benaderingen van probleemoplossing en besluitvorming in bedrijven.

Bovendien is er onvoldoende professionele begeleiding voor managers en bedrijven, met name in kwalificatiebegeleiding en competentieontwikkeling. Om deze reden zal DIGIGEN een holistisch en wetenschappelijk bijscholingsprogramma voor HR-professionals en loopbaanadviseurs ontwikkelen, testen en evalueren, dat de didactische basis, modules en materialen omvat om een training te geven via verschillende kanalen (face-to-face en digitaal). De directe doelgroep van het project zijn HR-professionals en loopbaanadviseurs. De indirecte doelgroep betreft vrouwen in managementfuncties die behoefte hebben aan en vragen om speciale digitale vaardigheden.

Doelstellingen

In het DIGIGEN project wordt een bijscholingsprogramma voor begeleidingsprofessionals ontwikkeld, getest en geëvalueerd.

De belangrijkste doelstellingen van het DIGIGEN-project zijn:

Verbeteren van de carrièrekansen voor vrouwen in managementposities.

Deelname van vrouwen aan digitale ontwikkeling bevorderen.

Verbeteren van de adviescompetenties en voldoen aan de behoefte aan een bijscholingsprogramma voor HR-professionals en loopbaanadviseurs op het gebied van digitale competenties en loopbaanontwikkeling van vrouwen in managementposities.

Bevorderen van de samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs en bedrijven.

Bevorderen van transnationale uitwisselingen en samenwerking tussen partners

Project details

Projectperiode: 01.11.2021-31.10.2024
Erasmus+-programma: KA220 – VET – Samenwerkingspartnerschappen op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding.

Doelgroepen: HR-professionals, loopbaanadviseurs en vrouwen in managementfuncties.

Belanghebbenden: instelling voor hoger onderwijs, docenten, onderzoekers, onderwijsdeskundigen, uitzendbureaus.