Over het project

Digitale ontwikkeling is en blijft de komende jaren een van de belangrijkste speerpunten voor bedrijven en hun medewerkers. Digitalisering vereist de verwerving van digitale vaardigheden.

Het omvat ook nieuwe werk- en leermodellen, evenals innovatieve benaderingen van probleemoplossing en besluitvorming in bedrijven, die een rol spelen op alle managementniveaus.

Uit recente studies blijkt dat de noodzakelijke digitaliseringsvaardigheden in veel bedrijven niet beschikbaar zijn, met name in midden- en kleinbedrijven. Veel managers voelen zich onvoldoende voorbereid op de komende veranderingen, terwijl de bedrijven al in een proces van digitalisering zitten.

“Het belang van digitalisering valt samen met een andere prioriteit van het Europees Parlement, namelijk de oproep aan de Commissie en de Lidstaten om het volle potentieel van de digitalisering te benutten om de empowerment van vrouwen in leidinggevende posities te bevorderen.

Bovendien is er onvoldoende professionele begeleiding voor vrouwelijke managers op het gebied van digitalisering. Om de hierboven geschetste redenen wordt de professionele loopbaanbegeleiding van vrouwelijke managers door HR-professionals en loopbaanadviseurs op het gebied van de digitalisering essentieel.”